SAS (Sensory Activation Solutions) Dinleti Programları, beyin fonksiyonlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Dinleti programları çok kısa bir sürede bireylerin yaşam kalitelerinin artmasında yardımcı olur. Beynin düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü gibi ilgili merkezlerini uyarır ve beynin her iki yarıküresinin daha hızılı ve dengeli bir iletişim kurmasına yardımcı olur.

SAS METODU NEDİR ?

SAS-listening

SAS Metodu kulaklıklar aracılığı ile müziği, tonları ve konuşmaları birer araç olarak kullanarak beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sağ kulaktan duyulan bilgiler beynin sol yarı küresine ve sol kulaktan duyulan bilgiler de beynin sağ yarıküresine gitmektedir. Bu durum, beynin iki yarıküresiyle de bağlantılı ve uyumlu bir şekilde çalışılabilmesine olanak sağlar.

Danışan için uygulanan bu yöntem basit ve tamamen güvenlidir. Sadece her gün özel olarak hazırlanmış ses ve müzik programlarını kulaklıklar aracılığı ile dinleyerek, beynin sağlıklı bir işleyişe sahip olması mümkündür. Bu işleyiş birkaç hafta sürdüğünde beynin yeni, kalıcı, hızlı ve etkili bir alışkanlık edinmesi sağlanır. Dikkat ve konsantrasyon ile ilgili problemler, okuma, yazma ve konuşma gibi birçok öğrenme güçlülükleri ve bazı davranışsal problemler beynin iki yarıküresinin ve ilgili olan merkezlerin nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Bu yüzden bu yeni ve heyecan verici metod ile çocukların ve yetişkinlerin yaşadığı farklı zorluk alanlarının geliştirilebilmesi mümkündür.

SAS Metodu'nun DİZAYNI

Beynin gelen ses ve konuşmaları tanıması, ayırt etmesi ve işlemlemesi ile ilgili olan beynin işitsel işlemleme kısmının işleyişini arttırmayı hedef alır. Bu işleyişin hızlanması, işitsel hassasiyetlerin azalmasını, anlama ve algılamanın hızlanmasını, sözel ifadenin gelişmesini ve okuma-yazmanın gelişimini sağlar.

Beyinde diğer duyuların (koklama, tat alma, görme ve dokunma) da işlemlendiği merkezlerin aktivasyonunu gerçekleştirerek, uyaranların çok geldiği durumlardaki hassasiyetleri azaltır ve genel işleyişe yardımcı olur.

Denge-koordinasyon merkezinin aktivasyonunu sağlayarak kişinin dengesini, prepozisyonunu, el-göz koordinasyonunu ve motor becerilerini geliştirir.

.

Kişide sağ kulak baskınlığını geliştirerek, kişinin konuşma ile ilgili gelen bilgilerin daha iyi tanımasını, daha hızlı anlamasını ve daha iyi bir sözel ifade geliştirmesini sağlar.

Beynin iki yarı küresi arasındaki iletişimi arttırarak, beynin işlemleme süresinin, algılama ve anlamasının hızlanmasını sağlar.Kişinin kendisine olan öz saygısı yada öz inancının oluşmasına yardımcı olur.

Nefes alış-veriş ritimlerini değiştirerek kişinin rahatlamasını veya aktivasyonunun artmasını sağlar. Konuşma bozukluklarına (ör: kekemelik), dikkat eksikliğine ve hiperaktiviteye neden olan beyin dalgalarının alışkanlığını değiştirir.

SAS Metodu'nun Kullanım Alanları

matese-boy and sky

5 yaş ve üstü çocuklar ile gençlerin öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını destekleyen, bireye özel hazırlanan dinleti programıdır. SAS-Smart Dinleti Programı günlük 1 saatlik seanslarla 20 ila 24 gün boyunca uygulanır. Dinletiler orkestra müziği, piyano ve konuşma programlarını içermektedir.

Uygulama alanları;

 • Dikkat & Hiperaktivite | DEHB: Odaklanmayı ve dikkat süresini uzatır, dürtüsel davranışları ve hiperaktiviteyi azaltır.
 • Okuma & Yazma | Disleksi: Sol hemisferin daha doğru ve hızlı bir şekilde işlemesini sağlar.
 • Anlama & Hafıza: Yarı küreler arası iletişimi güçlendirir.
 • Davranış & Motivasyon: Zaman yönetimi, planlama ve sorumluluk duygusunu geliştirir, stres ve kaygıyı azaltır.

3 yaş ve üstü çocuklar için nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendromu, Down Sendromu ve Serebral Palsi gibi durumlarda günlük 1 saatlik seanslarla 20 ila 28 gün boyunca uygulanır. Müzik ve konuşma dinletilerine ek olarak programlar da frekans, kelime ve zaman eğitim elemanları da içerebilir. İsteğe bağlı olarak çocuğun ses kaydı alınarak konuşma gelişimini teşvik etmek için kullanılabilir.

 • Duyusal İşlemleme: Duyusal girdilerin daha iyi bir şekilde işlemlenmesini sağlar.
 • Tekrarlayan Davranışlar: Stresi ve kaygıyı azaltır.
 • Dil & Konuşma: Beynin dil ve konuşmadan sorumlu alanlarını (özellikle sol yarımküre) uyarır.
 • Sosyal Beceriler: Sosyal iletişimin artmasını sağlar.
HappyGirl
Happy Boy
SAS-Balance-logo

SAS-Balance Dinleti Programı duygudurum problemi yaşayan yetişkinlerde psikolojik bozuklukların giderilmesi için hazırlanmıştır. Dinleti programı iş ve özel hayatın getirdiği zorluklarla baş edebilmeye yardımcı olur. Dinleti seansları günlük 1 saatten oluşur ve 20 gün boyunca uygulanır.

Müdahale Alanları:

 • Kaygı & Korku: Zihni ve bedeni rahatlatarak negatif düşüncelerden kurtulma.
 • Depresyon: Olumsuz ve karamsarlıktan kurtarıp kişinin özgüveninin gelişmesinde yardımcı olur.
 • Öfke Kontrolü: Dürtüsel tepkileri azaltarak bilişsel yetenekleri artırmak.
 • Yaratıcılık & Üretkenlik: Yaratıcılık, üretkenlik ve planlama becerilerini artırmak.
Sas Life logo

SAS-Life Dinleti Programı, yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan Bilişsel Bozukluklar, Unutkanlık, Beyin Felci gibi durumlarda uygulanır. Her bir program danışanın ihtiyacına göre tasarlanır. Uygulama seans saatleri ve günleri bireyin durumuna göre belirlenir.

Uygulama Alanları:

 • Bilişsel Bozukluklar: Yaşam kalitesinin artmasında yardımcı olur.
 • Duyma ve Ayırt Etme Becerisi: Dil gelişimini ve işitsel ayrımcılık becerisini geliştirir.
 • Beyin Felci: Felç ya da beyin işlev bozukluğunda tekrar konuşmayı ve fiziksel gelişimi sağlar.
Emotional Wellbeing