DUYU GELİŞİM DANIŞMANLIK

HAKKIMIZDA

Çocuklarının eğitim öğretim hayatına tanıklık eden tüm anne ve babalar zaman zaman bu süreçte güçlükler yaşayan çocuklarına destek arayışına girerler. Bu durumda, yaşanan sorunların birincil sebebini belirlemek ve buna uygun çözümler geliştirmek temel öncelik olmalıdır. Duyu Gelişim Danışmanlık, çocuk ve ergenlerin duygusal, bilişsel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Eğitim öğretim faaliyetlerinde bireysel farklılıkları doğru ve etkili bir şekilde tanımlamak, bilişsel süreçlerin akademik performansa etkisini belirlemek ve bu doğrultuda bireye özel programlar geliştirmek hedeflenmekte; yapılan çalışmalar daha etkili ve kalıcı çözümler üretmek için SAS metoduyla desteklenmektedir.

YAKLAŞIMIMIZ

Özel öğrenme güçlükleri, disleksi, disgrafi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEB / DEHB), duygu durum bozuklukları gibi bireyin gelişimini ve eğitim öğretim süreçlerini olumsuz etkileyecek durumların uygun araçlar kullanılarak tesbit edilmesi, soruna yönelik müdahale programalrının geliştirilmesi, programın uygulanması ve izlenerek değerlendirilmesi temel yaklaşımımızdır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

DEĞERLENDİRME
İhtiyaçlara uygun ölçme araçları ile (CAS, Frostig, Bender-Gestalt v.b.) birincil problem alanları tespit edilir.
BİLİŞSEL MÜDAHALE
Temel akademik becerilerin bilişsel işlev alt yapısını desteklemeyi amaçlayan bilişsel müdahale programlarıdır. Öğrencinin öğrenme altyapısını oluşturan öğrenme performansını yükseltme programlarıdır.
DUYU AKTİVASYON ÇÖZÜMLERi
Beynin düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü gibi ilgili merkezlerinin uyarılması ve beynin her iki yarı küresinin daha hızlı ve dengeli bir iletişim kurması sağlanır.
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Eğitim Danışmanlığı, öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde farkındalık yaratma, güçlü taraflarını ortaya çıkarma, hedef belirlemede yardımcı olma ve yol haritasının oluşturma faaliyetleridir.

HİZMETLERİMİZ VE GEREÇLERİMİZ

Hizmet alanlarımızı ve hedef danışanlarımızı, öğrenme, dikkat ve duygudurum sorunları yaşayan çocuklar ve orta/lise eğitim yaşındaki ergenler, iş hayatı içinde stress yönetimi, duygusal denge ve yaratıcılık desteği hisseden yöneticiler ve +40 yaş sonrası hafiza ve duygudurum sorunları yaşamaya aday orta ve üst yaş grubu bireyler olarak tanımlayabiliriz.

CAS
CAS 5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır ve Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir.
alexandra-gorn-Girl-fear
SAS
SAS (Sensory Activation Solutions) Dinleti Programları, beyin fonksiyonlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Dinleti programları çok kısa bir sürede bireylerin yaşam kalitelerinin artmasında yardımcı olan sonuçlar üretir.
Children with headset
BİLİŞSEL MÜDAHALE
Uygulanan ölçüm araçlarının sonuçlarına dayanarak belirlenen ve destek gerektiren bilişsel işlem konularında, PASS Teorisine dayanarak geliştirilen ve bilişsel gelişime katkı sağlayacak çalışmalar ve uygulamalardır.
Depression-Anxiaty-kucuk
EĞİTİM KOÇLUĞU
Eğitim Koçluğu, öğrencilerin eğitim ve sosyal alanlarda duygu kontrolünü, hedef belirlemeyi, motivasyon yükseltmeyi, sınav kaygısı ile başa çıkmayı, zamanı doğru kullanma ve etkin çalışma tekniklerini geliştirmeyi hedefler.
E. School Student-2

SASCENTRE Tanıtım Videosunu İZLEYİNİZ

Her yaştan bireyin ihtiyaç ve becerilerine göre geliştirilebilen, var olan potansiyeli ortaya çıkarma hedefleyen SAS Dinleti Programları müziği, konuşma seslerini ve tonları kullanarak beynin iki yarı küresi arasındaki iletişimi güçlendirir.

İLETİŞİM

Adres:

Caddebostan Mah. Gelengül Sok. Bayçu Apt. No:21/3 Kadıköy-İstanbul

E-Mail:

duyugelisim@duyugelisim.com

Telefon:

0216 – 356 29 60

MERHABA